Bedelsiz Yapılan Hizmetler

Proje Kontrolü ve Proje Onayı

Niğde OSB Proje Kontrolü ve Proje Onayı hizmetlerinden ücret almamaktadır.

Yapı Ruhsatı Harcı

Niğde OSB Yapı Ruhsatı Harcı için herhangi bir bedel almamaktadır.

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Niğde OSB Yapı Kullanma İzin Belgesi için ücret almamaktadır.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Niğde OSB İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı için ücret almamaktadır.

Hafta Tatili Çalışma İzni

Niğde OSB Hafta Tatili Çalışma İzni için ücret almamaktadır.

İmar Çapı ve Aplikasyon Krokisi

Niğde OSB İmar Çapı Ve Aplikasyon Krokisi için ücret almamaktadır.

Ölçüm ve Aplikasyon İşleri

Niğde OSB Ölçüm ve Aplikasyon İşleri için ücret almamaktadır.

Yol-Kanal Bedeli

Niğde OSB Yol-Kanal İşleri için ücret almamaktadır.

Hafriyat Bedeli

Niğde OSB katılımcı tarafından yapılan hafriyatlardan bedel almamaktadır.

Temel Hafriyat İzni

Niğde OSB Temel Harfiyat İzni için hesaplanan ücreti almamaktadır.

Tesis ve Şebeke Denetimi

Niğde OSB Tesis ve Şebeke Denetimi İşleri için ücret almamaktadır.

Kanalizasyon Bağlantısı

Niğde OSB Kanalizasyon Bağlantısı için ücret almamaktadır.

Kanalizasyon Temizliği

Niğde OSB Kanalizasyon Temizliği için ücret almamaktadır.

Özel Kuyu Suları

Niğde OSB Özel Kuyu Suları için ücret almamaktadır.

Su Bağlantısı

Niğde OSB Su Bağlantısı için ücret almamaktadır.

Faaliyet Belgesi

Niğde OSB Faaliyet Belgesi için ücret almamaktadır.

Belge Düzenleme, Belge ve Fatura Onayları

Niğde OSB Belge Düzenlenme, Belge Ve Fatura Onayları için ücret almamaktadır.

Çevre Temizliği ve Bakımı

Niğde OSB Çevre Temizliği ve Bakımı için ücret almamaktadır.

İlaçlama Hizmeti

Niğde OSB İlaçlama Hizmeti için ücret almamaktadır.

İtfaiye Hizmetleri

Niğde OSB İtfaiye Hizmetleri için ücret almamaktadır.

Traktör ve Tarım Makinaları Kullanımı

Niğde OSB Traktör ve Tarım Makinaları Kullanımı için ücret almamaktadır.

Elektrik Bağlantı Bedeli

Niğde OSB Elektrik Bağlantıları için ücret almamaktadır.

Elektrik Proje Onayı ve Kabul Bedeli

Niğde OSB Elektrik Proje Onayı ve Kabulleri için ücret almamaktadır.

Enerji Verimliliği Ölçümleri

Niğde OSB Enerji Verimliliği Ölçümleri için ücret almamaktadır.

Evsel Katı Atık Toplama

Niğde OSB Evsel Katı Atık Toplama Hizmetleri için ücret almamaktadır.

Altyapı Bakım - Onarım Hizmetleri

Niğde OSB Altyapı Bakım – Onarım Hizmetleri için ücret almamaktadır.

Toplantı ve Konferans Salonu Kullanımı

Niğde OSB Toplantı ve Konferans Salonu Kullanımı için ücret almamaktadır.