Niğde OSB Hakkında

Niğde OSB Hakkında

Niğde Organize Sanayi Bölgesi, Niğde - Bor Karayolu’nun 7.km’sindedir. Niğde konum itibariyle Nevşehir Kapadokya Hava Limanı’na 100 km, Kayseri Hava Limanı’na 135 km, Mersin Limanı’na 180 km, E–90 Karayolu’na 40 km, Kemerhisar – Pozantı Otoyolu’na 10 km, demir yoluna 7 km mesafededir. Niğde - Nevşehir, Niğde - Kayseri yolları duble yol, Niğde - Mersin Karayolu otoyoldur. Bu nedenle ulaşım problemi yaşanmamaktadır.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi

Kuruluş tarihi 1985 olduğu için, zamanla birlikte sorunlarının çoğu aşılmış olan bir OSB’de yatırım yapmanın avantajları;

2003 yılında yapılan İlk Genel Kurul Toplantısı’nda Niğde OSB Müteşebbis Heyeti’nin görevi sona ermiş ve Niğde OSB sanayicilerin yönetimine geçmiştir. Sanayici sorunlarını kendisi de yaşayan yönetim kurulu bölge sanayicilerine hizmet vermektedir.

Bölgesel ve sektörel teşvik programında 5. Bölge olarak yer alan Niğde ve Niğde OSB’de; yatırımcılar bu programda yer alan KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği’nden yararlanabilmektedir. Niğde OSB’de Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği’nde 6. bölge teşvikleri uygulanmaktadır. Aynı program çerçevesinde “Büyük Ölçekli Yatırımlar” ve “Stratejik Yatırımlar” da desteklenmektedir.

Enerji Nakil Hattı ve Bölge İçi Elektrik Şebekesi 1990, Bölge içi yollar, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi 1992, İdare Binası, Kreş, Çıraklık Eğitim Merkezi, Çarşı Grubu, Sağlık Merkezi, Yemek Fabrikası - Kafeterya Tesisi ve Isı Merkezi’nden oluşan Sosyal Tesisler 1995 yılından beri sanayicilere hizmet vermektedir.

Niğde OSB Yemek Fabrikası - Kafeterya Binası özel bir şirket tarafından işletilerek sanayicilere, diğer kurum ve kuruluşlara hazır yemek hizmeti vermektedir. Ayrıca bölge içerisinde sanayicilere hizmet veren iki yemek fabrikası daha bulunmaktadır.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi

Bölge’de yer alan Kreş Binası; Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır. Bölge’nin güvenliği Polis Karakolu, asayiş noktası ve özel güvenlik şirketi tarafından sağlanmaktadır.

Sanayicilerimizin hızlı ve sürekli hizmet alabilmesi için; Çıraklık Eğitim Merkezi Binası KOSGEB Niğde Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne, Sağlık Merkezi Binası Niğde Gümrük Müdürlüğü’ne 10 yıl süre ile tahsis edilmiştir. Bu kurumlar hizmet vermektedir.

Çarşı Grubu içerisinde Türk Telekom Niğde OSB santrali ve sanayicilerimize hizmet veren bir iş sağlığı ve güvenliği şirketi ve gümrük bürosu yer almaktadır.

Niğde OSB Atık Su Arıtma Tesisi 2009 yılından beri deşarj izin belgeli olarak aralıksız faaliyet göstermektedir. Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu elde edilmektedir.

2.000 m³/gün kapasiteli mevcut arıtma tesisine ilave olarak; 2.250.000,00 TL yatırım bedeli olan 2.000 m³/gün kapasiteli 2. etap tesisin yatırımı tamamlanmış olup Aralık 2015’de deneme faaliyetine başlamıştır. Yatırım için Ahiler Kalkınma Ajansı’ndan 513.000,00 TL karşılıksız destek alınmıştır. Tesisin Çevre İzni 2016 yılında alınmıştır.

2014 yılında itfaiye binası tesis edilmiş olup, 2 adet itfaiye aracı, lojistik destek araç ve malzemeleri ile hizmet vermektedir. Niğde Belediyesi ile birlikte işletilen Niğde OSB İtfaiye Ünitesi Ağustos 2014’den itibaren OSB’nin ve OSB’ye komşu alanların hizmetine sunulmuştur.

Bölge arazisi içerisinde ve çevresinde Anadolu Tekstil Meslek Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Niğde Fen Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Faik Şahenk Anadolu Teknik Meslek Lisesi, Bölge’ye 7 km uzaklıkta iki endüstri meslek lisesi ve teknik lise mevcuttur. 800 m uzaklıkta ilköğretim okulu, 1 km uzaklıkta lise, ilköğretim ve ana okulları vardır.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi

Kampus alanı bölge arazisi karşısında yer alan Niğde Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitim alan ve alanlarında başarılı olan öğrenciler ve meslek lisesi mezunları sayesinde kalifiye eleman sorunu yaşanmamaktadır.

Bölge içerisinde AVM, akaryakıt istasyonu, sigorta şirketi, restaurant ve eğlence merkezi bulunmaktadır. Niğde’de yan sanayi ve lojistik destek (ulaşım, nakliye, servis vb.) imkanları geniş ve sorunsuzdur.

Sanayicilere 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da 1,05 TL/m³ + KDV fiyat üzerinden kesintisiz kullanma suyu hizmeti verilmektedir. Tesislerin su şebekesine bağlanabilmeleri için her parselin kenarında bağlantı tesisatı mevcuttur.

Bölge sanayicilerimizin daha uygun fiyatlarda elektrik kullanmalarını sağlamak için Niğde OSB’nin elektrik bağlantı tipi değiştirilerek, Bölge arazisi içerisinde yer alan TEİAŞ İndirici Merkezi’ne bağlantı yapılmıştır. 1 Haziran 2013 de gerçekleşen bağlantı tipinin değişmesi ile birlikte elektrik birim fiyatlarında % 11 oranında indirim sağlanmıştır. Özel tedarikçi ile imzalanan serbest piyasadan elektrik alım sözleşmesi sonucunda elektrik faturalarında 01 Eylül 2013 tarihinden itibaren sağlanan % 11 indirime ek olarak 2016 yılında % 11,5 indirim daha sağlanmıştır.

30 Mart 2014 de yapılan yerel seçimlerden sonra Niğde OSB köy sınırları içerisinde yer aldığı için %1 Elektrik Tüketim Vergisi ödenmemektedir. Niğde OSB Türkiye’nin en ucuz elektriğini kullanmaktadır.

Bölge içi elektrik şebekesinde her sanayi parseline OG/AG enerji bağlantı noktası tesis edilmiştir.

Sanayicilerimizin enerji maliyetlerini daha da azaltmak, daha kaliteli elektrik temin etmek, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak için; Niğde OSB sınırları içerisinde ilk etabı 5 MW üretim kapasiteli güneş enerjisi üretim sistemi kurulması için çalışmalar devam etmektedir.

Niğde ve Bor İlçesi’ni besleyen doğalgaz ana istasyonu (RMS-A) Bölge içerisindedir. 2015 yılı itibariyle Bölge’nin doğalgaz yatırımı tamamlanmış olup, bütün parsellerin doğalgaz bağlantıları hazırlanmıştır.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi

Niğde deprem riski düşük iller arasında olduğu için yatırım maliyetleri düşük olmaktadır.

Çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları hızla devam eden OSB’de, bugüne kadar 77.000’i aşkın çam fidanı ve diğer ağaç türleri dikilmiştir.

2017 yılında arsa satış fiyatları parselin konumu ve özelliklerine göre alt yapısız arsalar için 20,00 TL/m² - 40,00 TL/m², alt yapılı arsalar için 40,00 TL/m² - 70,00 TL/m² arasında değişmektedir. Aylık 24 eşit taksit, 6’şar ay arayla 4 eşit taksit ve yatırımcının talebi halinde tamamı defaten tahsil edilebilmektedir.

Niğde OSB’de yatırımlar tamamlanmış olduğu için çok düşük yönetim aidatı alınmaktadır. 2017 yılı yönetim aidatı 0,36 TL/m²/yıl (Otuzaltı Kuruş/m²) olarak belirlenmiştir. Metrekare bazında yıllık olarak belirlenen bu bedel 8 eşit taksitte 8 ayda tahsil edilmektedir. Yani taksit miktarı 0,045 TL/m²/ay olup 4 ay hiç aidat ödenmemektedir.

Yasal muafiyet ve indirimler yanında Niğde OSB Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan resmi yazı ve belgeler, izin ve ruhsat işlemleri (yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma izni, SM ve GSM ruhsatları, tatil günleri çalışma izni) ve diğer hizmetler için sanayicilerden hiçbir harç ve bedel alınmamaktadır.

Mevzuat gereği Niğde İl Özel İdaresi’ne aktarılacak olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı harcı sadece kapalı alanlar için 0,20 TL/m² olarak belirlenmiştir.

Bölgemiz köy sınırları içerisinde yer aldığı için yatırımcılarımızın emlak vergisi ve ilan reklam vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadır.

Niğde OSB’nin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere hiçbir kamu ve özel kuruluşa, bankalara kredi borcu olmadığı için; girişimcilere ipoteksiz ve şerhsiz arsa tahsis edilmektedir.

Niğde OSB ve Bölge Yönetimi tarafından yatırım yapan ve yapacak olan bütün girişimcilere gereken kolaylıklar sağlanmaktadır.