Çevre Politikası

Kuruluşumuz “ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemimiz” kapsamında, “Sürdürülebilir Çevre” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyet/hizmetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;

  • Kuruluşumuz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
  • Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek,
  • Faaliyet ve hizmetlerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak,
  • Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
  • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını verimli kullanmak,
  • Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve katılımcılarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek,
  • Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

Kuruluşumuz çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.

Mahmut PEŞİN
BÖLGE MÜDÜRÜ