Haber, Duyuru, Etkinlik

04.11.2021

Niğde OSB 141 ada 16 nolu 4.148,81 m2 yüzölçümlü ve mülkiyeti Niğde OSB’ye ait olan Eğitim Alanı (Anaokulu Kreş Alanı) parseli aşağıda belirtilen zaman ve şartlarda Açık Artırma Usulüyle satışı yapılacaktır.