Haber, Duyuru, Etkinlik

15.04.2021

Niğde OSB "1.000 m³/gün KAPASİTELİ İÇME SUYU ARITMA SİSTEMİ YAPIMI" ihale ilanı

1.000 m³/gün KAPASİTELİ İÇME SUYU ARITMA SİSTEMİ YAPIMI için ihale ilanı


Niğde Organize Sanayi Bölgesi, Ahiler Kalkınma Ajansı Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde 1.000 m³/gün kapasiteli içme suyu arıtma sistemi yapımı için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.


İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Niğde OSB Bölge Müdürlüğü Niğde Bor Karayolu 7. Km. Niğde OSB 8. Cad. No:7 NİĞDE adresinden veya www.nigdeosb.com ve www.ahika.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.


Teklif teslimi için son tarih ve saati: 04.05.2021 Salı Saat 11:00


Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.nigdeosb.com ve www.ahika.gov.tr yayınlanacaktır.


Teklifler, 04.05.2021 Salı Saat 14:00’da ve Niğde OSB Bölge Müdürlüğü Niğde Bor Karayolu 7. Km. Niğde OSB 8. Cad. No:7 NİĞDE adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.