Haber, Duyuru, Etkinlik

19 EYLÜL

NİĞDE OSB 18. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI.

COVİD -19 salgını nedeniyle gecikmeli olarak yapabildiğimiz, Niğde OSB'nin 18. Olağan Genel Kurulu maske - mesafe - hijyen kurallarına uyarak Bölge Müdürlüğü bahçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Hasan Hüseyin İLDEMİR ve divanın başarılı yönetimi ile gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ALTUNBAŞ tarafından 2019 yılı faaliyetleri ile 2020 yılı bütçesi ve çalışma programı katılımcılara anlatıldı.

Denetim Kurulu raporları okundu. Yönetim ve Denetim Kurulu ibra edildi. 

Gündem maddeleri görüşülerek, Niğde OSB'nin genişlemesi (3. Tevsi Alan) dahil hepsi oy birliği ile kabul edildi. 

Alınan karara göre Niğde OSB'nin 243 hektar daha büyümesi için çalışmalara başlandı. 

1 Ocak - 15 Eylül 2020 arasında 9 şirkete toplam 484.000 bin m² yüzölçümlü 11 sanayi parseli tahsisi yapılması, üretime ara vermiş olan 4 sanayi parselinin devir ve satış yolu ile el değiştirmesi memnuniyetle karşılandı.  

2020 yılı yatırım ve harcama programı ile gelirleri değerlendirilerek, 2020 yılında sanayicilerimizden yönetim aidatı ve katılım payı (yatırım ve işletme katılım payı) alınmaması uygun görüldü.

Yatırım sürecinin zorluğu ve maliyeti dikkate alınarak önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da belge hazırlama, belge onayları, proje tasdiki ve vizesi, ruhsat ve izinler için hiçbir  bedel alınmaması, işyerlerinden ilan ve reklam bedeli alınmaması oy birliği ile kabul edildi.  

Alınan kararların hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.